Time Signature อัตราจังหวะ ลองคิดดูว่าถ้าเราพูดกันคนล่ะภาษาจะคุยกันรู้เรื่องไหม จังหวะดนตรีก็เช่นกัน หากนับกันคนล่ะแบบก็ยากที่จะเล่นไปด้วยกันได้ เลขตัวบนหมายถึง มีกี่จังหวะใน 1 ห้อง เลขตัวล่างหมายถึง แทนตัวโน้ตด้วยตัวอะไรใน 1 จังหวะ ตัวบนคิดว่าแทบทุกคนคงเข้าใจ ส่วนตัวล่างนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกความกระชับของจังหวะในเพลง 4/8/16… ยิ่งค่ามาก จังหวะก็จะซอยย่อยลงไป ความรู้สึกของเพลงก็จะเปลี่ยนไป


#อัตราจังหวะ #เซนต์มิวสิค #สอนดนตรีออนไลน์ #สอนดนตรีหาดใหญ่