Icon

เราอยู่กับเจ้า - เพลงคริสเตียน

โน้ตเพลงเราอยู่กับเจ้า เป็นเพลงที่สอนเด็กๆ ถึงเรื่องการทรงสร้าง และคำสัญญาที่พระองค์จะทรงอยู่กับเราเสมอ
เนื้อเพลง : องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้
ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา ตรัสคำสัญญาว่า...
* เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน ไม่ละลืมเลย
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน ไม่ต้องกลัวเลย
จัดทำโดยพันธกิจโน้ตเพลงคริสเตียน by St.Music
พี่น้องสามารถโหลดโน้ตเพลงเป็นไฟล์ PDF ได้ทาง www.notepleng.com
กรุณา Login เพื่อดาวน์โหลด