ชื่อตัวโน้ตและสัญลักษณ์ จำชื่อได้ครบทุกตัวหรือเปล่า?
ดนตรีคือภาษาสากล ก่อนจะไปสื่อสารด้วยภาษา เราควรเริ่มจากจำคำง่ายๆ ก่อน เก็บไปทีล่ะคำ แล้วค่อยผสมเป็นประโยค ดนตรีก็เช่นกัน เริ่มจากการจำโน้ต สัญลักษณ์ต่างๆ ให้ได้ว่าชื่ออะไร แล้วค่อยทำความเข้าใจ และนำไปใช้งาน / ครูเซนต์ St.Music
#ตัวโน้ต #สัญลักษณ์ทางดนตรี #เซนต์มิวสิค