ข้อตกลงและเงื่อนไข

โน้ตเพลงทั้งหมดที่ทางเว็บไซด์ www.โน้ตเพลง.com จัดทำขึ้น สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ  พ.ศ 2537 ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของโน้ตเพลงทั้งหมดไปลอกเลียนแบบ ทำสำเนา ทำซ้ำ หรือ นำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด