ตอนเรียนดนตรี ต้องเรียนเรื่อง Major Scale เคยสงสัยว่าเรียนไปทำไม จะเอาไปใช้อะไรได้ แต่สเกลนี่แหละคือพื้นฐานสำคัญของดนตรีเลย สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้มากมาย หากไม่รู้และเข้าใจในเรื่องสเกลแล้ว ก็พัฒนาต่อไปได้ยาก

🎼

วันนี้จะยกตัวอย่างในการใช้สเกล (Major Scale) คิดคำนวนคอร์ดใน 12 รูปแบบ เพียงไล่สเกลแล้วคำนวนจากตัวที่ 1,3,5 ของสเกลนั้นและใช้ b,# เติมเข้าไปในตำแหน่งต่างๆ ตามรูปก็จะได้คอร์ดทั้ง 12 รูปแบบ

🔑

เมื่อจำสูตรได้แม่นแล้ว ลองนำไปใช้กับสเกลอื่นๆ ทั้งหมด 15 สเกลของเมเจอร์ด้วยนะ
ครูเซนต์
St.Music