การจัดกลุ่มเสียงของวงคอรัส ในการเรียบเรียงเพลงขับร้องประสานเสียง เราจะต้องรู้ช่วงเสียงของนักร้องในระดับต่างๆ เพื่อที่จะเรียบเรียงเพลงออกมาได้อย่างเหมาะสม การร้องประสานบางคนอาจจะร้องด้วยจินตนาการ ความรู้สึก แต่การร้องเป็นวงประสานเสียงไม่สามารถทำได้ เพราะเสียงจะออกมาตีกันจนสับสน การร้องเพลงโดยใช้เสียงที่เหมาะสม จะทำให้เพลงมีคุณภาพดียิ่งขึ้น นักร้องก็ร้องสบาย ใครอยากศึกษาเรื่องการเรียบเรียงเพลงขับร้องประสานเสียง ทักมาคุยกันได้นะครับที่เพจ st.music